Entries by Jukka Harkki

,

Tekninen velka voi johtaa konkurssiin

Tekninen velka tarkoittaa ohjelmiston kehityksessä syntyvää toteutusvelkaa. Joskus on perusteltua tehdä jokin ominaisuus nopeasti (quick and dirty) tiedostaen, että oikominen johtaa tulevaisuudessa lisätyöhön ominaisuuden muuttamisen tai ylläpitämisen suhteen. Tekninen velka syntyy, kun ei ole mahdollisuutta, aikaa tai kykyä investoida työtä jonkun asian tekemiseen kestävällä tavalla. Kuten taloudelliseen velkaan, myös tekniseen velkaan liittyy korko. Korko on […]

,

Kolme vinkkiä verkkopalvelun uudistamiseen

Digitalisoitunut ympäristö tuo kuluttajan ulottuville lukuisia erilaisia palveluita. Näitä palveluita käytetään jokapäiväiseen asiointiin, kuten pankki- ja veroasioiden hoitoon, matkalippujen ostamiseen ja ostosten tekemiseen verkkokaupoista. Ihmisille on muodostunut kuva siitä, miltä laadukkaan verkkopalvelun tulee näyttää ja miten sen pitää toimia. Useat päivittäin käytetyt palvelut ovat syntyneet satojen työ- ja suunnittelutuntien tuloksena. Niiden käytettävyyteen, toimivuuteen ja saavutettavuuteen […]

, ,

Suomi.fi-viestit osana EU:n digitaalista palveluväylää

Asetus digitaalisen palveluväylän perustamisesta hyväksyttiin EU:n neuvostossa 27.9.2018. Palveluväylän on tarkoitus mahdollistaa esimerkiksi muuttoon, työskentelyyn tai opiskeluun liittyvien asioiden hoitamisen kaikissa jäsenmaissa digitaalisia kanavia pitkin. Asiointi tapahtuu euroopanlaajuisen Sinun Eurooppasi -portaalin kautta. Määräaikaa palveluiden sähköistämiselle on annettu vuoteen 2023 asti. Tämä päätös pakottaa jäsenmaita uudistamaan järjestelmiään niin, että niitä voidaan käyttää kokonaan verkon välityksellä. Lisäksi […]

, , ,

Saavutettavuudella varmistat viestisi perillemenon

Valtiovarainministeriön mukaan “saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan”. Toisin sanoen verkkosivut ja mobiilisovellukset tulee toteuttaa teknisesti ja visuaalisesti siten, että toimintarajoitteiset käyttäjät pystyvät käyttämään palvelua ja sen sisältöä. Nämä vaatimukset pohjautuvat WCAG-kriteereihin. Kun puhutaan saavutettavuudesta, usein ensimmäiseksi mieleen tulee […]

, ,

Selainpohjaisilla sovelluksilla tavoitat käyttäjäsi paremmin

Mobiilisovellukset on jo jonkin aikaa voitu toteuttaa natiivisovelluksien lisäksi myös selainpohjaisesti. Näitä selainpohjaisia sovelluksia kutsutaan termillä progressive web app tai lyhyemmin PWA. Ne mahdollistavat lähes samankaltaisen käyttökokemuksen kuin natiivisovellukset ja tarjoavat tavanomaisia verkkosivuja kattavammat työkalut puhelimen muiden ominaisuuksien hyödyntämiseen. Verkkosivujen latausajoista puhutaan paljon. Jos sivun latautuminen kestää liian kauan, katsoja kyllästyy helposti ja siirtyy toiselle […]