Joinexin brändiuudistus: Kohti vahvempaa brändiä

Design • Yrityskulttuuri

Joinex uudisti brändiään lähtökohtina päivittää ilme 2020-luvulle, luoda kiinnostavat verkkosivut ja tuoda suuremmalle yleisölle esiin se, mitä Joinex todella on. Uudistuksen perustan luo Joinexin jo olemassa oleva yrityskulttuuri.

Laadukas ja nykyaikainen sisältö uskottavuuden mittarina

Viime vuosisadalla alkoi kulttuurimme visualisoituminen, kun uusien medioiden, kuten elokuvan, tv:n ja internetin, myötä kuvien määrä moninkertaistui. Nykypäivänä kuviin keskittyvän sosiaalisen median arkistumisen myötä jokainen henkilöbrändää itseään tietoisesti tai tiedostamatta somepresenssillään.

Yritykset eivät ole muutoksen mukana tuomista vaatimuksista irrallisia, vaan myös yritysten tulee tuottaa visuaalisesti miellyttävää ja laadukasta sisältöä ollakseen uskottavia. Siksi myös Joinex halusi kirkastaa visuaalista ilmettään ja laajemmin brändiään, mikä näkyy konkreettisimmin verkkosivujen uudistuksena.

Joinexin verkkosivut ennen ja jälkeen.
Brändin uudistus näkyy konkreettisimmin verkkosivujen uudistuksena.

Brändin peruspilareiksi jo olemassa olevat ydinarvot

Visuaalisen ilmeen merkitys on yleisesti ottaen helppo ymmärtää, koska ilme näkyy selkeästi ulospäin esimerkiksi verkkosivuilla ja markkinoinnissa. Joinexinkin tarve uudistua lähti nimenomaan verkkosivujen tyylistä ja logosta, jotka oli saatava vastaamaan orastavan 2020-luvun tarpeita.

Visuaalinen ilme on kuitenkin vain yksi brändiä rakentava tekijä, ja itse brändi on logoa ja iskulausetta paljon laajempi asia. Brändi on kaikkea sitä mitä yritys todella tekee, kuten toimintatapoja, arvoja, visioita, työkulttuuria ja tuotteita. Siksi kirkastaakseen visuaalista ilmettä tulee olla selvillä siitä, mitä oikein halutaan kirkastaa.

Brändäykseen suhtaudutaan yhä paikoitellen varauksella – ja ihan ymmärrettävästi. Brändäys on tarkoittanut pitkään sliipattuja stock-kuvia ja ylhäältä päin asetettuja strategioita, joissa luetellaan arvoja, joiden takana yhteisön tulee seisoa. Monesti kuulee puhuttavan brändin luomisesta, mikä on omiaan vahvistamaan mielikuvaa siitä, että brändi luodaan tyhjästä sen sijaan että se ilmentäisi jotain aitoa.

Aidoimpaankin brändiin liittyy käytännössä aina jotain keinotekoista, sillä brändin rakentamisessa on kyse niiden asioiden valitsemisesta, joita halutaan korostaa: mitkä arvot ovat meille tärkeimpiä tai mikä luo arvoa asiakkaiden silmissä? On kuitenkin eri asia, valitaanko brändiä rakentavat tekijät tyhjästä vai jo olemassa olevan kulttuurin pohjalta. Joinexin brändiuudistuksessa lähdimme liikkeelle konkreettisista asioista; siitä millaisia ovat Joinexin toimintatavat ja työkulttuuri.

Aloitimme prosessin nimeämällä millaisten arvojen takana Joinex seisoo ja miten ne näkyvät arjessa. Ydinarvoiksi tunnistimme inhimilliset arvot, jotka eivät vanhene: palvelun, luottamuksen ja rehellisyyden. Sen vastapainona arvostamme myös kovaa teknologiaosaamista ja innovatiivista propellipäähenkeä. Käytännössä arvot näkyvät rentona, matalahierarkisena työkulttuurina, jossa on tilaa erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Arvot ovat myös osa jokaisen työnkuvaa, meillä jokainen on myös asiakaspalvelija eikä palvelua ole erotettu omaksi segmentikseen.

Brändin jatkuvaa kehitystä

Joinexin uudistunut brändi rakentuu vahvemmin jo olemassa olevan yrityskulttuurimme pohjalle. Brändi ei kuitenkaan tule valmiiksi ulkoasumuutoksen myötä, vaan se on jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä. Jokainen työyhteisön jäsen tuo kulttuuriin jotain omaa persoonallaan, minkä vuoksi kulttuuri, ja samalla brändi, kasvaa ihmisten mukana. Hyvä henki syntyy sisältä ja näkyy ulos – ja aidoista asioista on helppo viestiä.

Ne jo aiemmin mainitut sliipatut stock-kuvat tuntuvat nykypäivän hektisen verkkosisällön joukossa falskeilta. Sen sijaan ollaan kiinnostuttu persoonallisesta, erikoisesta ja autenttisesta. Siksi Joinexin verkkosivuista haluttiin luoda sekä visuaalisesti kiinnostava sekä informatiivinen kokonaisuus, joka sisältää ja jossa voi jakaa yhä monipuolisemmin tietoa siitä, millainen yritys Joinex todella on.

Uudet tiedonjaon kanavat, kuten sosiaalisen median sivut ja blogi, ovat konkreettinen teko arvostamamme teknologiaosaamisen ja innovatiivisuuden puolesta. Mitä useamman ihmisen tieto saavuttaa, sitä otollisempi maaperä luodaan uusille ideoille ja keksinnöille. Juttusarjan seuraavassa osassa keskityn tarkemmin siihen, miten verkkosivujen sisältö rakennettiin tukemaan brändiä.